Kurs:
“DIN KRAFT, DIN FRIHET
- fem innfallsporter til et autentisk liv i samklang med deg selv og dine
omgivelser.”

Starter 12.april på Ecokaféet i Østersund.


 
«Hvordan kan du øke og fordele din energi slik at du både får nok ressurser til å løse hverdagens små og store problemer, og samtidig ha overskudd til å skape det livet du ønsker å leve?» 

På et dypt plan handler alt vi gjør om fordeling og utveksling av livsenergi.
Når den tilgjengelige mengden energi er mindre enn belastningen man møter, vil systemet reagere med stress.

Stress er fra naturens side en sunn overlevelsesstrategi som skal få oss ut av truende situasjoner. Når stress blir vedvarende, tærer den på kroppens ressurser, og vi mister tilgangen til kognitiv tenking og sosial interaksjon. Dette gjør oss mer «dysfunksjonelle» i hverdagen, - hvilket også i seg selv bidrar til å øke stressnivået (!) Og avstanden mellom livet vi lever og livet vi ØNSKER å leve, synes å bli større og større...

Det meste vi i den vestlige verden forholder oss til i dag, går veldig raskt. Informasjon, prestasjon, valg, forbruk, kunnskap, utveksling – for å nevne noe. Dette er overveldende for vårt nevrobiologiske system - som fortsatt er det samme som for mange tusen år siden. Man kan derfor spørre seg:

- Er det mulig i dagens samfunn
å leve et stressfritt, rolig liv - selv om du er aktiv og engasjert og følger med?

- Kan man være tilstede for andre, finne mening og bli elsket - uten å bli utbrent?

- Kan man løse konflikter og spenninger uten å gruble – og sove godt selv når ting tårner seg opp?

autumn-goodman-242825-unsplash.jpg

Og dersom svaret er ja – HVORDAN?Livskraften gir liv til alle delene som mennesket består av. Disse delene påvirker hverandre, og utgjør samtidig en helhet. Hvordan vi fordeler og bruker kraften, bestemmer hvor mange ressurser vi har til enhver tid.

Med ulike øvelser og teknikker kan vi jobbe med blokkeringer i alle delene:
sjel – energi – sinn/tanker – følelser – kropp.
Tappende fysiske og psykiske mønstre kan endres, vi kan bli bevisste om til hva og hvem vi gir og får kraft fra – og vi kan lære å styre det. Ved selv å ta ansvar for vår energi, kan vi skape et liv i ro, klarhet og overskudd.

I et fellesskap kan vi skape trygge, nærende rammer for vår utvikling og tillate oss både å være sårbare og sterke og utforske nye sider ved oss selv.

DIN KRAFT - DIN FRIHET

er et kurs over hvor du i løpet av fem uker, tre samlinger, tre individuelle sesjoner og ukentlige meditasjoner på nett, vil få grunnleggende teknikker til å styrke og styre din energi. Du vil også få hjelp til å løse opp blokkeringer og spenninger som holder energi låst, sette grenser, samt få redskaper til å skape mer flyt – og til å oppdage, lokalisere og gi slipp på ting som begrenser deg.

PROSESSEN

Ved å både jobbe individuelt med din personlige prosess - og samtidig være del av en gruppe som rommer, speiler og støtter hverandre, - vil vi legge forholdene til rette for å skape gode og varige resultater. Kombinansjonen av samlinger, individuelle dypdykk akkurat der hvor du er, og små, jevnlige drypp, - gjør at informasjon og nye mønstre går mye dypere.

I PRAKSIS

Kurset består av både samlinger i gruppe og individuelle sesjoner, samt ukentlige meditasjoner på nett som du kan være med på live og/eller gjøre når det passer deg best.

Kurset veksler mellom teori, praktiske øvelser og deling i gruppe – ogdu vil i løpet av kurset få:

 • tre 1:1 sesjoner med Mind Detox Coaching(*)

 • to valgfrie sesjoner med enten Kranio-Sakral Terapi ELLER Dynamisk Ansiktsbahandling.
  Begge deler er svært avstressende og støtter din prosess på cellenivå.
  (* Mind Detox jobber med blokkeringer/overbevisninger i underbevisstheten – som styrer kropp, følelser og livsmønstre.)

  Det vil være ukentlige, små meditasjoner på nett, og det gjøres opptak av samlingene slik at du kan se/høre dem i etterkant

kristopher-roller-320077-unsplash.jpg

TIDSBRUK:

Samlingene varer tre timer fredag kveld + 8 timer lørdag (kl 18-21 + kl 10-18 inkl 1 t og 15 min lunsj)

Mind Detox varer inntil 90 minutter pr sesjon

Meditasjon varer 30 min og 10 min

Egentrening: det forventes at du bruker ca 15 min daglig til sammen (når det passer deg).

Innhold:

I løpet av de to første samlingene vil du få redskaper til å få god kontakt med din egen kropp og være til stede i øyeblikket. Derfra vil vi åpne opp for å se nærmere på følelser og tankemønstre som holder deg fast, og hvordan du ved å møte og romme disse på en trygg måte, kan transformere det som holder deg tilbake - til å bli det som faktisk gir deg kraften til å leve det livet du ønsker å leve. Vi vil også begynne å se på sammenhengen og samspillet med det energetiske. Vi vil blant annet jobbe med kroppsøvelser, meditasjon, Emotional Connection, EFT (Tapping), sykluser og Chakra.

Mellom samlingene vil du få sesjoner 1:1 med Mind Detox – hvor vi jobber med underbevisstheten, som styrer tanker, følelser, kropp og livsmønstre. Mind Detox foregår via internett eller telefon.

Det vil også være 1-2 ukentlige små meditasjoner via nett, og disse vil gjøres direkte, men være tilgjengelige som opptak i etterkant, slik at du kan bruke dem når det passer deg.

I kurset inngår også en lukket Face Book-gruppe hvor du kan dele, stille spørsmål og få løpende informasjon undervegs.

I siste samling går vi dypere inn i det energetiske og det sjelelige aspektet.
Her vil vi blant annet lære om vår energetiske anatomi (den er like presis og detaljert som den fysiske), samt jobbe med ulike teknikker for å styrke vårt energifelt. Alt består av energi, og vårt biofelt er styrende for det som manifesterer seg i det materielle og vår ytre verden.
Vi kommer til å se på din personlige energi, rydding fra et energetisk perspektiv og energy strands.
Loven om tiltrekking er enkel og grunnleggende – like vibrasjoner tiltrekker og forsterker hverandre – og når man velger bevisst å forholde seg til den, sitter man med nøklene til å skape sitt eget liv.

DETTE FÅR DU:

 • tre samlinger fredag kveld og lørdag

 • tre 1:1-sesjoner med Mind Detox coaching (på nett eller tlf)

 • to valgfrie sesjoner med Kranio-Sakral Terapi eller Dynamisk Ansiktsbehandling.

 • ukentlige meditasjoner (på nett)

 • bonus - “Energetisk morgenrutine” etter Donna Eden, video

 • GRUPPE - PERSONLIG OPPFØLGING - TID

Tidspunkter:

Samling 1: fredag 12. april kl 18 - lørdag 13. april kl 18

Samling 2: fredag 03. mai kl 18 – lørdag 04. mai kl 18

Samling 3: fredag 17.mai - kl 18 – lørdag 18. mai kl 18

De individuelle sesjonene avtales i tidsrommet 1.april-1.juni.

PRIS:
Kr 6.500,- Svenske kr


Mulighet for delbetaling på pakkepris: 3 rater: 2.300 x 3 (= 6.900)

2 rater: 3.300 x 2 (= 6.600)

Frist for påmelding:
mandag 1.april

PÅMELDING, TRYKK PÅ LENKEN UNDER:

LENKE 

eller via www.ecocafeet.se

Kurset arrangeres av Human in Resonance i samarbeid med Ecokafeet.

Underviser:
Augustine Rikkeliva Nygaard

Augustine Rikkeliva har drevet sin klinikk Tilstedeværelset siden 2008, hvor hun tilbyr kranio-sakral terapi, Dynamisk Ansiktsbehandling, Timani-undervisning (biomekanikk for musikere og sangere) og

coaching. Augustine Rikkeliva har over 20 års erfaring med meditasjon og personlig utvikling. Hun underviser for Institutt for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi Norge, og holder også andre kurs, workshops og foredrag.

Augustine Rikkeliva er utdannet Kraniosakralterapeut ved S. Rosenberg Institutt, Fulcrum Institute og Institutt for Biodynamisk Kranio-Sakral Terapi.

Supplerende kurs innen osteopathic release, Fascial rerelease, reconnective healing, pust, meditasjon, organmassasje, Biodynamic Touch, Timani og Mind Detox coaching med bla.a. Alain Gehin, Thomas Mayers, James Earls, Eric Pearl, Fulcrum Institute, IHMM, Mike Boxhall, Liz Koch, Tina M. Nilssen, Sandy Newbigging m.fl

Velkommen!