coffee HIR.png
 
 

Coffee

Coffee done well - Creating Community

With our community and human connection focus, what better way to consciously connect with others than over a cup of coffee?

Our food is as organic as possible, free from sugar and additives, homemade and nourishing to body and soul.

Pop up events happening all over Norway, follow us on social media to find the next one and if you'd like to hire one of our expert term for your event please contact us by clicking the button below.

 

June - Dec. 2018 will be a starting and testing period for us, with no physical coffee shop. You will find our smaller offer at pop up cultural events in Trøndelag.

Kaffe

GOD KAFFE SKAPER fellesskap

Vi fokuserer på fellesskap og menneskelig kontakt - finnes det noen bedre måte å møte mennesker bevisst, enn over en god kopp kaffe?

Maten vår er så langt det lar seg gjøre, økologisk. Den er fri for sukker og tilsetningsstoffer, hjemmelaget og nærende for kropp og sjel.

Følg med på våre pop-up-arrangementer rundt omkring. Følg oss på sosiale media for å finne den neste, og hvis du har lyst til å leie en av våre eksperter, kan du ta kontakt ved å klikke på linken nedenfor.

Juni-ut desember 2018 vil være en oppstarts-og utprøvingsfase for oss, uten en fast fysisk kafe. Du vil finne et mindre uvalg på våre kulturelle pop-up-arrangementer i Trøndelag.

 
culture1.png
 
 

Culture

art is nourishing to the soul

For a human to feel in balance we know that music, art, photography, film, dance, theatre, performance, storytelling, literature are all key to feel wonder and relay stories of human experience to each other.

Kultur

KUNST og kultur NÆRER SJELEN

Vi vet at musikk, kunst, fotografi, film, dans, teater, performance, historiefortelling, litteratur er nøkler til å føle under og undring, knytte historier om menneskelige erfaringer sammen, og kjenne seg oppfylt, oppløftet og i balanse.

 
consciousness.png
 
 

Consciousness

The whole person approach to you feeling whole

Consciousness is about our relationship to our selves, others, our environment and life.

Attend one of our workshops, retreats or book in for a one-to-one session to feel balanced and supported by your own body.

Bevissthet

En helhetlig tilgang til at du kommer i balanse

Bevissthet handler om vårt forhold til oss selv, andre mennesker, våre omgivelser og til livet.

Delta på en av våre workshops, kurs eller retreater, eller bestill en en-til-en-sesjon for mer balanse, tilstedeværelse og  støtte i kroppen.

HER BESTILLER DU TIMER. Behandlinger i Nordli, Östersund eller på Inderøy.

Klikk på tilbudet du ønsker, fyll ut skjemaet og send:

Here you order one-to-one in person or online sessions. Klick the link you want:

# KRANIO-SAKRAL TERAPI 60 min                                          kr    700,-  

# DYNAMISK ANSIKTSBEHANDLING 90 min x 6 Normalpakke          kr 4.400,-
                                                                                                             90 min x 4 Minipakke                kr 3.200,-

# TIMANI (also online) - Bodymechanics for singers and instrumentalists. Kr    400,-
                   Klick the link to read more about Timani:
www.timani.no  

                   Join the worldwide online Timani community here: Timani community